Моніторинг, звітность та верифікації викидів парникових газів

Cфера охорони атмосферного повітря

Сфера поводження з відходами

Сфера охорони водних ресурсів

Інше

Моніторинг, звітность та верифікації викидів парникових газів

Реєстрація установки

Підприємства, діяльність яких підлягає обов’язковій подачі звітності про викиди парникових газів, згідно переліку діяльності, повинні, перш за все, зареєструватися в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Наша компанія надає консультаційні послуги та допомагає підготувати необхідні матеріали для проведення реєстраційної дії. Ми сприяємо вирішенню всіх проблемних питань, що можуть виникнути та супроводжуємо клієнтів до отримання виписки з Єдиного реєстру.

Розроблення плану моніторингу, подання на затвердження до УО, внесення змін

Нещодавно прийнятий Закон України № 377-ІХ «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» зобов’язує підприємства подавати до уповноважених органів плани моніторингу та звіти з викидів парникових газів. Першим кроком для операторів установок є розробка плану моніторингу.

Ми надаємо послуги, що охоплюють весь процес – від розробки та заповнення плану моніторингу згідно форми до затвердження його уповноваженим органом, також допомагаємо під час процесу внесення та затвердження змін.

При оцінці викидів парникових газів, наші фахівці керуються стандартними методиками та враховують всі чинники, що можуть суттєво чи несуттєво впливати на план моніторингу.

Здійснення моніторингу

Моніторинг викидів парникових газів здійснюється для контролю об’єму викидів в атмосферу від однієї установки, запобігання перевищенню встановлених граничнодопустимих норм, та оцінки фактичного стану викидів згідно плану моніторингу.

Команда наших фахівців може провести моніторинг на вашому підприємстві у найкоротші строки, зберігаючи при цьому високу якість перевірки та достовірність отриманих даних. На основі проведеного моніторингу, можлива також розробка звіту про викиди парникових газів.

Розроблення звіту оператора про викиди парникових газів, усунення недоліків, подання на верифікацію та до УО

Процес складення та подачі звітності про викиди парникових газів може бути здаватись складним та незрозумілим процесом, особливо для підприємств, що роблять це вперше.

Ми надаємо послуги з супроводу підприємств під час розробки звітів, виявляємо недоліки та сприяємо їх швидкому усунення, враховуємо ризики, що можуть виникнути та готуємо звіт до подачі в орган верифікації та до УО.

Cфера охорони атмосферного повітря

Проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин, обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин, отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

Згідно Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря можуть здійснюватись підприємствами, установками, тільки після отримання спеціального дозволу.

Ми надаємо послуги щодо отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, а саме:

 1. Проводимо інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
 2. Розробляємо документи, метою яких є обґрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин відповідно до затвердженої Інструкції, надаємо супровід під час реєстрації звіту з інвентаризації.
 3. Отримуємо погодження від органів Держсанепідслужби та готуємо до подачі пакет документів до уповноваженого органу для видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Розробка паспорта установок очистки газу (ГОУ)

Всі підприємства та організації, що встановлюють на своїх установках газоочисні обладнання, зобов’язані розробляти паспорт на кожну наявну установку та контролювати дотримання встановлених норм граничнодопустимих викидів шляхом моніторингу.

Компанія «Forgees» допоможе розробити паспорти ГОУ, що відповідають чинному законодавству у сфері охорони атмосферного повітря.

Ми маємо досвід роботи з різними видами газоочисних установок, забезпечуємо індивідуальний підхід та проводимо якісну перевірку обладнання перед процесом паспортизації.

Сфера поводження з відходами

Декларація про утворення відходів

Відповідно до Закону України № 187/98-ВР «Про відходи», суб’єкти господарювання повинні подавати декларацію про відходи, якщо їх діяльність призводить до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000.

Компанія «Forgees» надає послуги з підготовки декларації про відходи, на основі попередньо зібраних вихідних даних, та подачі її на реєстрацію.

Ми забезпечуємо високу якість виконання та професіоналізм під час підготовки Декларації, адже працюємо згідно встановленого Порядку та форм.

Підготовка звіту з інвентаризації̈ відходів

Всі суб’єкти господарювання зобов’язані виконувати інвентаризацію відходів щонайменше один раз на рік. Ви можете замовити у нас підготовку звіту з інвентаризації відходів на підприємстві, ми працюємо з різними видами діяльності і формами власності.

Підготовка Звіту включає в себе наступні послуги:

 • Визначення типів відходів, що утворюються на підприємстві та їх ідентифікацію відповідно до державної класифікації відходів;
 • Якісний та кількісний аналіз складу відходів, їх властивостей;
 • Розрахунок Пзув – показника загального утворення відходів та нормативно-допустимих обсягів утворення відходів;
 • Дослідження ефективних шляхів поводження з відходами;
 • Погодження звіту з інвентаризації державними органами.
Отримання ліцензії̈ на провадження господарської̈ діяльності щодо поводження з небезпечними відходами

Всі суб’єкти господарювання, які здійснюють утилізацію, захоронення, видалення, переробку, обробку, сортування, утворення, зберігання чи накопичення небезпечних відходів повинні мати Ліцензію на поводження з небезпечними відходами. Комплекс послуг у сфері поводження з небезпечними відходами, що надається нашою компанією, передбачає підготовку наступного пакету документів.

Ми активно співпрацюємо з клієнтами, усуваємо проблеми, які виникають при підготовці документів, аби забезпечити найвищу якість та швидкість виконання послуг.

Надання послуг з отримання повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів 
або висновку на транскордонне перевезення небезпечних відходів

Суб’єкт господарювання може проводити діяльність з експорту/імпорту небезпечних відходів за наявності повідомлення або висновку на транскордонне перевезення небезпечних відходів. Ми надаємо послуги з отримання повідомлення або висновку на транскордонне перевезення небезпечних відходів, що включають в себе підготовку необхідного пакету документів, отримання протоколу про склад та походження відходів та безпосередньо повідомлення/висновок. Фахівці компанії «Forgees» мають відповідний досвід і компетенцію, що дозволяє надати послуги на високому професійному рівні, та максимально оперативно.

Розробка реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ)

Реєстрова карта містить загальні відомості, опис видів відходів, на які власнику потрібно отримати ліміти, а також заходи та кошти, що спрямовані на мінімізацію обсягів утворення відходів та їх впливу. Фахівці нашої компанії мають достатню кваліфікацію та досвід для якісної розробки реєстрових карт об’єктів утворення відходів з врахуванням всієї зібраної інформації.

При розробці документів ми завжди дотримуємось чинного законодавства та затверджених інструкцій.

Розробка реєстрових карт об’єктів обробки та утилізації̈ відходів (ООУВ)

Згідно постанови КМУ №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів», в Україні затверджено форми реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкцію щодо її складання.

Компанія «Forgees» допоможе розробити реєстрову карту за матеріалами інвентаризації чи на підставі всього комплексу інформації, що попередньо збирається нашими фахівцями.

За відсутності необхідних даних, ми забезпечуємо здійснення додаткових робіт чи досліджень для заповнення форми реєстрової карти за всіма видами відходів, що оброблюються чи утилізуються на об’єкті.

Розробка технічних паспортів відходів

Паспорт відходів складається для їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними. Паспорт відходів доцільно розробляти лише на відходи, для яких не знайдено оптимальні шляхи утилізації або видалення.

Ми надаємо послуги з розробки технічних паспортів відходів згідно законодавчо затвердженої форми та консультуємо клієнтів щодо їх ведення.

Ми гарантуємо належне документальне оформлення та супровід при подачі на погодження до уповноваженого органу.

Складання паспортів місць видалення відходів (МВВ)

Спеціальний паспорт місця видалення відходів складається власником місця видалення відходів відповідно до затвердженої Інструкції, за результатами інвентаризації та на підставі наявної інформації. Паспорт обов’язково подається на погодження до уповноваженого органу.

Компанія «Forgees» надає комплексні послуги зі складання паспортів місць видалення відходів. Професійний досвід та компетентність наших фахівців забезпечує високий рівень надання послуг та оперативне виконання погоджених робіт.

Сфера охорони водних ресурсів

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та (або) водовідведення

Суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення можуть отримати ліцензію. Для отримання ліцензії необхідно подати документи згідно переліку до органу місцевої облдержадміністрації.

Ми надаємо послуги з підготовки пакету документів для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Наші фахівці оперативно збирають необхідні матеріали та супроводжують вас під час подачі документів, щоб процес отримання ліцензії пройшов швидко та без проблем.

Розробка проекту гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами

Проекти гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти розробляються з метою отримання дозволу на спеціальне водокористування, адже наявність скидів є одним з важливих факторів, що впливає на видачу такого дозволу. Проекти ГДС встановлюють допустимі норми для кожної з шкідливих речовин аби запобігти погіршення стану та якості води водних об’єктів. Наша компанія при розробці проектів ГДС керується «Інструкцією про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами» № 116 від 15.12.1994 року.

Ми пропонуємо вам розробку якісного проекту ГДС та підготовку документів для подальшого отримання дозволу на спеціальне водокористування.

Наші клієнти залишаються задоволені результатом, отримуючи готовий проект ГДС та можуть звернутись за консультацією у разі виникнення питань.

Розробка індивідуальних поточних балансових норм водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції

Компанія «Forgees» надає комплекс послуг з розробки індивідуальних балансових норм водоспоживання та водовідведення.

Спочатку ми досліджуємо технології і технологічні процеси використання води, готуємо матеріальні баланси використання води між виробничими підрозділами, потім проводимо аналіз планового і фактичного використання води, і готуємо, в кінці, індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення. Крім того, обов’язково супроводжуємо та допомагаємо клієнтам затвердити розроблені норми у місцевому управління водного господарства.

Наша команда якісно і професійно підготує всю необхідну документацію, щоб ви, в подальшому, могли отримати дозвіл на спеціальне водокористування.

Розробка паспорту артезіанської свердловини

Безпечне та легальне використання свердловини забезпечується паспортом, який повинна надати організація, що виконує бурильні роботи. Без паспорта обслуговування свердловини унеможливлюється, а вона сама вважається неіснуючою, саме тому кожна свердловина повинна бути зареєстрована та поставлена на облік.

Ми надаємо послуги з підготовки необхідної документації під час робіт з буріння свердловини та на всіх етапах її функціонуваннях, а також професійний супровід проектів буріння та видачу паспорту свердловини.

Розроблення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

Однією зі складових пакету документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування є індивідуальні нормативи використання питної води. Поточні індивідуальні нормативи використання питної води можуть використовуватись, наприклад, для визначення нормативних обсягів використання води підприємством або визначення витрат операційної діяльності на одиницю продукції (послуг) та базових тарифів. Розрахунок може проводитись спрощеним або детальним способом.

Компанія «Forgees» надає послуги з розробки поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води.

Завдяки багатому досвіду наших фахівців, ви отримаєте чіткий та детальний розрахунок індивідуальних нормативів у найшвидший термін.

Дозвіл на спеціальне водокористування

Дозвіл на спеціальне водокористування – дозвільний документ з обмеженим терміном дії, який видається органом виконавчої влади на місцях. Дозвіл отримується винятково на спецводокористування та встановлює ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднювальних речовин.

Компанія «Forgees» надає комплексні послуги для отримання дозволу спеціального водокористування, а саме:

 • Виконуємо всі необхідні розрахунки водоспоживання та водовідведення;
 • Розробляємо проект гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти, індивідуальні норми тощо;
 • Збираємо необхідну інформацію для професійного оформлення документів;
 • Проводимо додаткові дослідження та аналізуємо отримані дані;
 • Готуємо пакет документів та супроводжуємо подачу до уповноваженого органу.

Ми допоможемо вам отримати дозвіл на спеціальне водокористування та проконсультуємо у всіх питаннях, що виникатимуть. Наші фахівці працюють якісно та швидко, знають детальний процес отримання дозволу, тому шансів на відмову практично немає.

Інше

Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

Відповідно до чинного природоохоронного законодавства України, необхідність проведення оцінки впливу на довкілля є у організацій, діяльність яких пов’язана з істотним впливом на довкілля.

Компанія «Forgees» надає комплекс послуг із супроводження процедури ОВД, який включає в себе подання повідомлення про плановану діяльність, підготовку звіту з ОВД, громадське обговорення, отримання висновку, прийняття рішення та післяпроектний моніторинг.

Наші фахівці розробляють необхідну документацію на основі достовірної інформації та згідно протоколів законодавства України.

Можете не сумніватись у нашому професіоналізмі, адже наші клієнти отримують тільки позитивні висновки екологічної експертизи ОВД.

Розробка звіту ОВД, супроводження процедури проходження оцінки

Невід’ємною складовою під час проходження процедури оцінки впливу на довкілля є звіт. Звіт з ОВД – документ в якому визначається характер, інтенсивність, ступінь небезпеки будь- якого впливу діяльності на стан довкілля і здоров’я населення.

Ми знаємо, що процедура проходження ОВД може зайняти досить багато часу, тому, аби оптимізувати роботу, ми пропонуємо послуги з розробки звіту ОВД, а також додатковий супровід

Наші фахівці знайомі з нюансами законодавства процедури ОВД, тому процес розробки звіту пройде швидко та на найвищому рівні.

Державна реєстрація/перереєстрація пестицидів і агрохімікатів

Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, для яких розроблені регламенти застосування, включаючи гігієнічні нормативи і методи контролю за їх дотриманням. Перереєстрації підлягають раніше зареєстровані препарати з постійною реєстрацією (не експериментальною).

Компанія «Forgees» допоможе підготувати пакет документів для державної реєстрації/перереєстрації пестицидів і агрохімікатів та, у разі необхідності, провести додаткові дослідження. У результаті ви отримуєте посвідчення про державну реєстрацію препарату.

Ми гарантуємо високу якість надання послуг та позитивний результат.

Дозвіл на ввезення, виготовлення та використання дослідних партій незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень

Для ввезення на митну територію України та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, потрібно отримати дозвіл.

Ми надаємо послуги з підготовки пакету документів для отримання дозволу на ввезення, виготовлення та використання дослідних партій незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, який включає в себе заявку за формою, звернення суб’єкта господарювання про надання дозволу, копії необхідних документів.

Наші фахівці оперативно збирають необхідні матеріали та супроводжують під час подачі документів, тому можемо вам гарантувати отримання дозволу у простий та швидкий спосіб.

Екологічний аудит підприємств

Екологічний аудит передбачає вивчення екологічної політики та практики компанії. В Україні проводиться обов’язковий та добровільний екологічний аудит. Якщо ви бажаєте визначити чи відповідає діяльність підприємства діючим законодавчим нормам, знизити витрати, виявити додаткові сировинні та ресурсні резерви або підвищити конкурентоздатність підприємства, ми можемо вам допомогти. Провідні фахівці нашої компанії мають достатній рівень кваліфікації та досвіду аби якісно здійснити екологічний аудит.

Ми обов’язково враховуємо всі ваші побажання, разом визначаємо цілі та питання, які необхідно пропрацювати, щоб провести повну та професійну перевірку.

Результати екологічного аудиту документально оформлюємо у вигляді звіту, де також, надаємо рекомендації з покращення процесу діяльності підприємства.

Розробка матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС)

Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати результати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення, і техногенне середовище та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.

Компанія «Forgees» допоможе у розробці матеріалів ОВНС для вашої організації.

Ми забезпечуємо високу якість виконання та професіоналізм під час підготовки матеріалів ОВНС, адже наші фахівці завжди діють згідно чинного законодавства та мають багатий довід у сфері оцінки впливу на довкілля.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це оцінка ймовірних екологічних і соціально-економічних наслідків реалізації різних сценаріїв довгострокового розвитку.

СЕО обов’язково проводиться для документів державного планування.

Наша компанія надає наступний комплекс послуг СЕО – визначення обсягу, розробка та облік звіту, проведення громадських слухань або транскордонних консультацій та їх результати, надання інформації про затвердження програми державного планування (предмета СЕО) та подальший моніторинг наслідків реалізації державної програми планування.

Ми допоможемо вам мінімізувати вплив на навколишнє середовище та покращити показники сталості.

Наші експерти оцінять екологічні показники вашої організації та перевірять, чи відповідає вона обов’язковим стандартам. Стратегічна екологічна оцінка має багато переваг, оцінити які ви зможе, замовивши наш комплекс послуг.

Зображення

Високий професійний рівень

Наша компанія надає консультаційні послуги та допомагає підготувати необхідні матеріали для проведення реєстраційної дії. Ми сприяємо вирішенню всіх проблемних питань, що можуть виникнути та супроводжуємо клієнтів до отримання виписки з Єдиного реєстру.

Зображення

Оперативний сбір документів

Команда наших фахівців може провести моніторинг на вашому підприємстві у найкоротші строки, зберігаючи при цьому високу якість перевірки та достовірність отриманих даних. На основі проведеного моніторингу, можлива також розробка звіту про викиди парникових газів.

Зображення

Якiсно та швидко

Ми надаємо послуги з супроводу підприємств під час розробки звітів, виявляємо недоліки та сприяємо їх швидкому усунення, враховуємо ризики, що можуть виникнути та готуємо звіт до подачі в орган верифікації та до УО.

Інформація для споживачів

Щодо порядку подання звернень, скарг та претензій 
стосовно якості постачання електричної енергії.

Якщо у Вас є питання, звернення, скарга, претензія стосовно якості постачання електричної енергії або повідомлення про загрозу електробезпеки Ви можете зв’язатися з нами за допомогою.

З метою спрощення доступу до інформації та підвищення рівня прозорості 
в енергетичному секторі України та для сприяння швидкому та легкому зворотному зв’язку між споживачами та учасниками роздрібного ринку, НКРЕКП запустила мобільний додаток «Енергетика Онлайн», в якому споживач може оперативно надіслати скаргу до відповідної компанії, даний додаток ви можете завантажити з Google Play 
за назвою Energy Online.

Відповідальна особа за врегулювання спорів: Директор Серпінський А.О.

Графік работи

Пн – Пт: 09:00 – 18:00
Сб – Нд: Вихідний

Зворотний зв'язок

Залиште ваші контактний дані і наш консультант зв'яжеться з Вами!

  * обов'язкові поля для заповнення.